متن حاضر، تنظیم سه جلسه درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی است که در تاریخ 20،21 و 24 بهمن ماه سال 1394 ایراد شده است. موضوع کلی بحث، «اخذ اجرت در واجبات» است که پس از مباحث نظری و تحلیلی، در این سه جلسه به روایات «اخذ اجرت برای اذان» می پردازد. این متن می تواند نمونه کوچکی از روش تاریخی استاد معزز در بررسی روایات فقهی باشد.


دریافت


منبع : انقلاب فرهنگیبررسی تاریخی روایت اخذ اجرت بر اذان- استاد سید احمد مددی
برچسب ها : اجرت ,استاد ,«اخذ اجرت